Medlemsmøte onsdag 12.okt.2022

Underholdning av Den Kulturelle Spaserstokk ved tidligere Rockemusikker Trond Granlund med band.

Trond Granlund  i kjent stil !

Trond Granlund i kjent stil !

Det ble servert vin og piza til alle.

Det ble servert vin og piza til alle.

Trond Granlund og hans gitar kamerater, sang og spilte viser som Trond sin far hadde skrevet og satt melodi til.

Bjørnar Ottesen, ønsket alle velkommen og spesielt de som var helt nye medlemmer !

Oppmøtet var formidabelt, hele 74 personer, som kan være rekord ? Ordet ble gitt til Jan Oscar Svae, som i store trekk informerte hva styret arbeidet med ! Her kan nevnes kvalitetsreformen for eldre"Leve hele livet", hvor Vestby kommune ønsker å utfordre den eldre del av befolkningen til engasjere seg i planlegging av egen alderdom.Pensjonistforbundet - Vi over 60 i Vestby, har gitt sitt inspill til kommunen vedrørende denne reformen.

Det ble også fokusert på viktigheten av å forbedre den digitale kompetansen blandt pensjonistene . Vi mener at opplæring i bruk av mobil og nettbrett, er meget viktig for å forbedre den digitale kompetansen. Dette innebærer at flere kan nyttiggjøre seg bruk av Velferdstekniske hjelpemidler, som er helt avgjørende for at flere kan bo lengre hjemme !