Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte med årsmøte 1.februar

Dette er styret før årsmøtet med val i 2024

Ola Brautehaug, Randi Vestre, Hilde Valbø, Grethe Leikny Gjerde, Brit Skjelten

Ola Brautehaug, Randi Vestre, Hilde Valbø, Grethe Leikny Gjerde, Brit Skjelten

Torsdag 1. februar blir det medlemsmøte på Ørskog kulturhus med middag og festkake og årsmøte med val.

Karin Vestre opnar med "Ord for dagen" . Vi får besøk av Ole Stokke, vår fadder/kontaktperson i fylkesstyret, som orienterer om Pensjonistforbundet. Vi er også så heldige å få et nytt møte med Espen Hellandsvik som underheld med song og gitar. Etter middag med lapskaus og marsipanbløtkake tek vi fatt på årsmøtet. Hjarteleg velkomen til denne kvelden.

Innkalling til ÅRSMØTE I ØRSKOG PENSJONISTFORENING

Ørskog kulturhus, 1. februar 2024 kl. 19

DAGSORDEN - SAKLISTE

Velkomst v/leiar Grethe Leikny Gjerde

Minnast medlemar som er gått bort

Godkjenne innkalling v/leiar på vegne av styret

Godkjenne saklista v/leiar på vegne av styret

Val av møteleiar (ordstyrar) v/leiar

Val av skrivar

Val av to protokollvitne

Behandle og godkjenne årsmelding vedlagt

Behandle og godkjenne revidert rekneskap vedlagt

Behandle innkomne saker frå styret:

Styret har forslag om namneendring til Ørskog Pensjonistlag

Behandle innkomne saker frå medlemane

Innkomne forslag må vere styret i hende innan 22.01. til leiar Grethe Leikny Gjerde

Vedta forslag til aktivitetsplan for komande år vedlagt plan

Vedta budsjett vedlagt

Val:

Etter valet på årsmøte 2.02.2023 så styret slik ut:

Grethe Leikny Gjerde, leiar, på val i 2024

Hildebjørg Valbø, nestleiar, på val i 2024

Brit Skjelten, sekretær, på val i 2025

Randi Vestre, kasserar, på val i 2025

Ola Brautehaug, styremedlem på val i 2024

Reidar Braute, 1. vara, på val i 2024

Sigmund Stene, 2. vara, på val i 2024

Revisorar: Ragnar Bakken og Helga Rødset

Valnemd: Pål Viset, Jorunn Langleite, Annlaug Jørgenvåg

Valnemnda legg fram sitt forslag

Val av to utsendingar til fylkesårsmøtet i Molde 10.-11. mars