Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 27.02.24

Molde Rådhus

Leder avsluttet årsmøtet og åpnet medlemsmøtet med å ønske «Sangsalat» velkommen tilbake.

Musikk

«Sangsalat» innledet medlemsmøte med et musikkstykke fra «Outlander». Vi ble minnet på to flotte visesangere som har gått bort siste året, Ole Paus med «Jeg reiser alene» og Lillebjørn Nilsen med et potpurri over mange av hans kjente sanger. Jan Eggum og Vamp sto også på repertoaret. Et hyggelig gjensyn.

Foredrag: Tydelige, sterke og synlige

Fylkesleder Anne Lise Hessen Følsvik var på besøk og orienterte om Pensjonistforbundet og forbundets viktige rolle i utforming av eldrepolitikk og påvirkning overfor Storting. Forbundet har 250 000 medlemmer, 6000 tillitsvalgte, 730 lokallag og 17 fylkeslag. Forbundet står på to bein, det sosiale tilbudet til medlemmene må vi aldri glemme, et godt møtested og en god prat med kjente over en kopp kaffe, turer og utflukter. Men vi vinner ingen slag ved bare å drikke kaffe og hygge oss, arbeidet i Pensjonistforbundet har også en politisk side. Arbeidet i Eldrerådene er viktige lokalt. Vi driver ikke partipolitikk, men eldrepolitikk.

Verving, er vi gode her? Kan vi bli bedre? Nei på første spørsmål og ja på det andre. Det er over en million pensjonister i landet. Viktig også å prøve å få tak i yngre medlemmer.

Leder takket for besøket og foredraget med en flott bukett.

Besøk av fylkesleder Anne Lise Hessen Følsvik og fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer.

Besøk av fylkesleder Anne Lise Hessen Følsvik og fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer.

Turer

Turleder Inger Opstad Johansen orienterte om årets sommertur som går til Kristin-spelet på Sel med overnatting på Høvringen fjellstue. Turen går 27 til 28 juni. Påmeldingsliste på møtet. Dagstur(er) kommer turkomiteen tilbake til. Leder viste til vår nye FORSLAGSKASSE hvor medlemmer kan komme med forslag på både turer, musikkinnslag, temaer og dugnadsmennesker som aldri blir spurt om å ta på seg verv osv osv.

Mat og kaffe

smakte som vanlig fortreffelig.

Loddsalget

gikk strykende og innbrakte denne gangen i alt kr 7930,-.

Avslutning

Vikarpianist Arne Magne Johannessen spilte og vi sang som vanlig «La oss leve for hverandre», og leder Vigdis Nerland takket for frammøtet og ønsket alle vel hjem.