Medlemsmøte 25. april 2022

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes 25. april i Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00 (merk tiden) Servering. Foredrag ved Anne Svarlien "Den nye arveloven" Jim Oddwins spiller til dans.

Inngangspenger kr. 50,-

Med hilsen

Styret i LPF