Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE 20.MARS 2024

Møte

Et hyggelig medlemsmøte onsdag 20.mars er vel overstått.

Torstein Nilsen var invitert til å holde et innlegg om trafikksikkerhet for syklende og gående. Opplegget er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet og Vegvesenet.

Dette engasjerte de fremmøtte så det ble en fin dialog mellom foredragsholder og medlemmene. Veldig bra.

Halvveis i innlegget ble det servert kaffe og noe å bite i.

Svein Eide orienterte om den planlagte bussturen til KNABEN GRUVER 22.mai.

Vi skal ha et medlemsmøte 17.april og håper mange vil være med på turen. Frist for påmelding er 25.april

Etter kaffepausen og lotteriet fikk Torstein Nilsen ordet igjen.. Han viste noen småfilmer som inneholdt mange farlige situasjoner i trafikken.

Rigmor takket for et nyttig foredrag og som takk fikk han med seg hjem en kurv vårblomster.

Hun ønsket alle vel hjem og GOD PÅSKE.