Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 14.02.2024

Etter at Årsmøtet for 2024 var gjennomført, åpnet Gerd Misfjord medlemsmøtet. Ønsket alle velkommen. 58 personer var til stede.

Karl Arne Frantzen underholder.

Karl Arne Frantzen underholder.

Det har de siste årene vært tradisjon at Karl Arne Frantzen underholder på de medlemsmøtene der det også er årsmøte. Dette gjorde han også på dette medlemsmøtet. Han spilte gitar og sang flere fine sanger med et godt innhold. Avsluttet med en irsk sang. Dette var godt likt av alle fremmøtte.

Jostein Kirkeslett og Pål Knutsen har gått bort. Begge ble minnet med tent lys og et minutt stillhet.

Ord for dagen hadde Kaare Lervik. Han minnet om at det var Valentine dag, eller alle hjerters dag. Han leste opp et dikt av Hermann Wildenvey. Et veldig flott dikt som Kaare Lervik fremførte med stor verdighet og innlevelse.

Kommunalsjef Helene Øvrelid i Vestnes kommune, forklarte at det skal lages en fireårsplan (kommuneplan) for det som skal skje i Vestnes kommune de neste årene. Hun ville at Vestnes Pensjonistlag skulle få engasjere seg i denne planlegginga. Hun ville på neste medlemsmøte, 20.mars 2024, orientere om hva som Vestnes Pensjonistlag kan gjøre for å bidra planprosessen.

Etter orienteringa ble bordverset – å du som metter liten fugl – sunget med Liv Birgit Holseter som oppsanger. Det ble etterpå servert kjøttsuppe og brød. Deretter var det bløtkake og kaffe. Alle var fornøyde med maten.

Salg av årer ble satt i gang etter maten. Anny Elise Misund og Oddrun Nordeide gjennomførte åresalget effektivt. Ansgar Misund gjennomførte trekkinga, og der ble mange glade vinnere.

Gerd Misfjord forklarte at det er planlagt 2 turer til sommeren. Nils-Berge Sundfør har sagt seg villig til å legge opp disse to turene slik han tidligere har gjort for Vestnes Pensjonistlag.

Gerd Misfjord ba om forslag til hvor turene burde gå til. Det kom inn forslag på et par områder, eller plasser som kan være aktuelle. Styret får samarbeide med Nils-Berge Sundfør om hvor turene skal gå. Imidlertid er det ofte stor interesse for slike turer fra forskjellige organisasjoner. Ofte er bussene opptatt tidlig, og det er ofte vanskelig å få til den løsningen som en ønsker. Dermed er det viktig å være tidlig ute.   

 Medlemsmøtet slutt 1945.

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær

Gerd Misfjord presenterer kommunalsjef Helene Øvrelid i Vestnes kommune.

Gerd Misfjord presenterer kommunalsjef Helene Øvrelid i Vestnes kommune.