Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møteplan 2024

Alle møtene er på Varhaug Idrettshus i sosialt rom. Siste tirsdagen i måneden fra kl. 17.00 til ca. 19.00. Enkel servering. Åresalg. Sang og trekkspill musikk. God parkering

 Varhaug Idrettshus i sosialt rom

Varhaug Idrettshus i sosialt rom

30/01 Brannsjefen i Hå Per Ivar Aniksdal og tilsett i Hå brannvesen Bjørg Særheim, som for tida arbeider innan brannvesenet med beredskap og førebyggjande analyser. Ho studerer i tillegg master i samfunnssikkerhet og beredskap. Temaet for møtet var «Samfunnssikkerhet og beredskap i Hå kommune».

27.02 Årsmøte der fylkesleiar i Rogaland Pensjonisforbund Herdis Gunn Rødne vil orientere. Etter årsmøtet får me underhaldning av Harald Oftedal, som vil fortelje gode vitsar og skrøner.

26.03 er det lova foredrag av ordførar Andreas Bjorland. Dette kan verta spennande.

30.04 har Pater Kjell Arild Pollestad lova å koma, og det vert nok og spennande å høyre på,

28.05 🚌 skal me på busstur. Akkurat kor me skal reisa er framleis litt i det blå, men me diskuterer og «planerer» så det vert forhåpentlegvis ein fin og spennande tur. Kan henda vert det ein litt lengre tur – med overnatting?

Til hausten – i august, startar me opp att etter ferien.

Forandringer i kan forekomme.

Det blir sendt SMS til alle medlemmer i forkant av møte og lignende. Annonse i Jærbladet og i Hva skjer. Samt plakater.