Lokal markering av Pensjonistforbundets 70 - års jubileum

Karasjok pensjonistforening hadde invitert bygdas eldre til sammenkomst utenfor Coop. Det var den første sammenkomsten etter at det ble lettelse i koronarestriksjonene.

Nedrejord og Johnskareng i aksjon

Nedrejord og Johnskareng i aksjon

Pensjonistene koste seg, mens duoen Halvdan Nedrejord og Amund Johnskareng underholdt med melodier og joik fra 60- 70 tallet. Til tross for kjølig vær var stemningen på topp. 

Lokalforeningens leder tok for seg et historisk tilbakeblikk til stiftelsen av forbundet. Formålet med forbundet har vært og er å ivareta pensjonistenes sosiale og økonomiske interesser. Størst mulig oppslutning om Pensjonistforbundet, vil være en styrke for forbundet i møter med myndighetene. Utfordringen er å få flere pensjonister til å bli medlemmer i foreningen.

Engasjerte tilhørere

Engasjerte tilhørere