Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Lokal markering av Pensjonistforbundets 70 - års jubileum

Karasjok pensjonistforening hadde invitert bygdas eldre til sammenkomst utenfor Coop. Det var den første sammenkomsten etter at det ble lettelse i koronarestriksjonene.

Nedrejord og Johnskareng i aksjon

Nedrejord og Johnskareng i aksjon

Pensjonistene koste seg, mens duoen Halvdan Nedrejord og Amund Johnskareng underholdt med melodier og joik fra 60- 70 tallet. Til tross for kjølig vær var stemningen på topp. 

Lokalforeningens leder tok for seg et historisk tilbakeblikk til stiftelsen av forbundet. Formålet med forbundet har vært og er å ivareta pensjonistenes sosiale og økonomiske interesser. Størst mulig oppslutning om Pensjonistforbundet, vil være en styrke for forbundet i møter med myndighetene. Utfordringen er å få flere pensjonister til å bli medlemmer i foreningen.

Engasjerte tilhørere

Engasjerte tilhørere