Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Jul og allsang på høstens siste møte

Songdalen Pensjonistforening avsluttet høstsesongen 2023 tirsdag 28. november i Bestestua. Terje Seilskjær kåserte om historie og historier knyttet til jula, og Berges Husbank underholdt og ledet allsang. Som vanlig var det nesten fullt i Bestestua.

Terje Seilskjær

Terje Seilskjær

Solveig Nordkvist hadde ord for dagen. Hun leste diktet "Valpen " av Andre Bjerke.

Terje Seilskjær tok utgangspunkt i år 0, og kommenterte en del misforståelser med hensyn til vår tidsregning. Det samme gjaldt årstiden omkring Jesu fødsel, og det tidspunkt i året julefeiringen skjer. Jesus ble ikke født i år 0, og ikke i desember.

I den første kristne tiden var påsken den høytiden som var viktigst. Julefeiring ble ikke feiret før på 300-tallet.Og jul er blitt feiret på ulike tidspunkt gjennom historien. Da datoen 25. desember ble etablert i de fleste land, passet den godt for Norge. Den falt greit sammen med vintersolverv og det tradisjonelle vinterblot.

Historien om de vise menn eller de hellige tre konger har blitt endret gjennom historien. Til slutt er de også blitt navngitt.

Det er mange tradisjoner knyttet til jula. Maten som blir foretrukket i jula varierer fra land til land. I Norge er det ulike tradisjoner fra landsdel til landsdel.

Julekrybben stammer fra Frans av Assisi og blir feiret i dag etter 800 år.

Julen er blitt markert på flere måter. Han trakk fram krigsstoppen under 1. verdenskrig, og den appellen julen har hatt til billedkunstnere og forfattere.

Berges Husband underholdt med gitarer, piano, saxofon og sang.

Det ble Tanta til Beate, Pengegaloppen, Fly me to the moon, En liten pike i lave sko, Barbara Ann.

Videre: Jag trodde änglarna fans, La de svinge, Long desember night og en selvkomponert blues.

Og forsamlingen sang med.

Som vanlig det god mat og utlodning.

Berges husbank 1

Berges husbank 1

Berges husbank 2

Berges husbank 2