Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Innkalling til årsmøte

tirsdag 27.2.77 kl. 1730 Grue Rådhus.

Vinter på Grinder 2024

Vinter på Grinder 2024

Det innkalles til årsmøte i Grue Pensjonistforening tirsdag 27.2.24 kl.1730 i Grue Rådhus. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 20.2.24