Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Informasjon fra Rykkinn pensjonistforening

Pensjonistforbundet endrer bruken av lokalforeningenes side knyttet til Pensjonistforbundets webside

Dette blir siste informasjon fra Rykkinn pensjonistforening på denne siden. Landsstyret i pensjoistforbundet har vedtatt at det bare blir kontaktinformasjon på lokalforeningenes sider. Medlemmer i Rykkinn pensjonistforening som ikke alt står på vår epost-liste og ønsker å motta informasjon om møter og andre arrangementer fra oss via epost, kan sende oss en epost til rykkinn80@gmail.com slik at vi kan sette dere inn på den listen. Alternativt kan dere finne og følge oss på Facebook.

Nå er det sendt ut informasjon om neste medlemsmøte som er fredag 22. mars.