Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Infobrev 3-2021

Infobrev blir sendt ut ein gong i månaden med viktig info frå fylkeskontoret til alle lokallagsleiarane, fylkesstyret og helseutvalet.

Tilbakeblikk frå 40 års jubileumet for Stryn/Hornindal pensjonistlag

Tilbakeblikk frå 40 års jubileumet for Stryn/Hornindal pensjonistlag