Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Infobrev 09-2023

INNHALD: Vervebrosjyre og verving Dagleg leiar blir tilsett sentralt Fellesmøte Fagforbundet/styra i Hordaland og SFJ. Søk støtte til lokal aktivitet Turar med Hurtigruten Info frå Vestland Fylkeskommune Møtebok 14.-15.november