Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Helseutvalget Akershus - søker medlemmer

I forbindelse med reoppstart av Helseutvalget Akershus

Pensjonistforbundet ble stiftet i 1951 for å kjempe for alderspensjonister og trygdedes kår. Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig landsomfattende organisasjon. Formålet er å samle alle pensjonister i ett forbund for dermed å stå sterkere sammen. Pensjonistforbundet skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser. Pensjonistforbundet er bygget opp organisatorisk og delt opp fylke-/regioner og lokalforeninger.

 Helseutvalget Pensjonistforbundet Akershus skal medvirke til at helsepolitiske program bli gjennomført i vårt fylke. Helseutvalget er et rådgivende utvalg for styret og avgir sine uttalelser og rapporter til dette.

Pensjonistforbundet Akershus søker nå

Tillitsvalgt i Helseutvalget

Vi søker deg som har innsikt og kanskje faglig kompetanse innenfor helse og kommunale prosesser.

Vi søker deg som har tid og engasjement til å bidra til at Helseutvalget følger opp aktivitetsplan og innspill fra lokalforeninger. 

Noen eksempler av oppgaver kan være:

  • Juridiske rettigheter for eldre i omsorgsbolig og institusjon
  • Ernæring
  • Aktivitet
  • Samarbeid med eldreråd og relevante avdelinger i kommune
  • Publikasjoner
  • Psykisk helse for eldre

For mer informasjon kontakt leder for Helseutvalget John Granly, på mobil 465 02 787, eller send mail til john@eidsvold.no fortløpende.