Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

God Jul

Pensjonistforbundet Elverum kan se tilbake på et aktivt år.

Medlemsturer, medlemsmøter og sommer-/julesamling er arrangert med meget god deltakelse - og med interessante foredrag og musikalske innslag.

Pensjonistforbundet jobber for et inkluderende og aldersvennlig samfunn, for at eldre og uføre skal få sterkere innflytelse, bedre økonomi, oppleve mindre ensomhet, få bedre digitale ferdigheter og likeverdig tilgang til gode helse- og omsorgstjenester.

Pensjonistforbundet Elverum har økt medlemsantallet i år, men det er plass til mange flere!

Når vi ser inn i det nye året, kan vi allerede nå annonsere to datoer som dere kan notere:

ÅRSMØTE 21.februar og JUBILEUMSARRANGEMENT 20.mars – nærmere informasjon vil komme.

Vi håper alle medlemmer og familie får en innholdsrik og fredfull julehelg.

Med ønske om GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Hilsen styret i Pensjonistforbundet Elverum