Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Folkehelse

Lederne av lokale pensjonistforeninger i Hedmark, som er tilsluttet Pensjonistforbundet Hedmark, var 15. og 16. oktober 2014 samlet til ledermøte hvor folkehelsa var satt opp som et tema på møtet.

Vi pensjonister er en høyst uensartet gruppe mennesker hvor det varierer i alder, svekkelser, behov for hjelp ulike interesser. Når vi vet at antall pensjonister over 67 år i 2040 vil være ca. 1,3 millioner, er det viktig at vi starter planlegging og tilrettelegging allerede nå for at alle disse menneskene skal kunne få en meningsfylt alderdom.

Derfor var "Folkehelse med fokus på morgendagens aktivitetssenter og kosthold" utgangspunktet for dikusjon og gruppearbeid på ledermøtet. Et av spørsmålene som ble stilt var "Hva skal vi totalt kreve av et aldersvennlig samfunn?"

Det møtedeltagerne mente var viktig å trekke fram her var trygghet og respekt.

Trygghet med hensyn til økonomi, nettverk, motvirke ensomhet, bolig med gode hjelpemidler, tilgang på gode helsetjenester med hjelp og pleie ved behov. Respekt med hensyn til likeverd mellom generasjoner, bry oss om hverandre, føle at vi er til nytte.

NAV Hedmark Pensjonistforening vil etablere ei samfunnsgruppe som skal jobbe med å påvirke morgendagens samfunn.

Marit's notater fra ledemøtet kan du lese her:

Pensjonistforbundet Hedmark hadde ledersamling på Elverum 15 – 16. oktober 2014

Tema på dagene var: Folkehelse med fokus på morgendagens aktivitetssenter og kosthold.

Les mer om dette på Pensjonistforbundet.no

Vi hadde gruppearbeidet med disse spørsmålene:

·        Hva bør vi selv gjøre for å skape og bevare en god folkehelse i alderdommen

·        Hva bør samfunnet gjøre for å skape en god folkehelse

·        Hva skal vi totalt kreve av et aldersvennlig samfunn

Pensjonister kan være fra 60 + til 90 +

Vi er en gruppe som varierer i alder, svekkelser og interesser. I dag er det

·        25 – 30 % av befolkningen som er pensjonister

·        I 2040 vil antall pensjonister være dobbelt så mange – 1,3 millioner over 67 år

Det ble mange fine besvarelser, men jeg vil her fokusere på siste spørsmål ”Hva skal vi totalt kreve av et aldersvennlig samfunn”

Trygghet Økonomi, nettverk, motvirke ensomhet, bolig med gode hjelpemidler, tilgang på gode helsetjenester med hjelp og pleie ved behov

Respekt Likeverd mellom generasjoner, bry oss om hverandre, føle at vi er til nytte

Rosemarie Køhn har sagt ”det er alltid en bit av oss som kan brukes for andre”

Styret for NAV Hedmark Pensjonistforening vil etablere ei samfunnsgruppe som skal være med å påvirke morgendagens samfunn

Vennlig hilsen

Marit