Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eit Godt Nytt År; 2024

Pensjonistforbundet Austrheim takker alle bidragsytere for stiftingsåret 2023 og ynskjer sine medlemmar eit Godt Nytt År; 2024

Vardetangen; 30. desember 2023

Vardetangen; 30. desember 2023

Pensjonistforbundet Austrheim vart stifta 21. august 2023 i Kilstraumen og har siden vi starta fått 75 medlemmer ved utgangen av 2023. Vi ynskjer å fortsette med å rekruttere nye medlemmer i det nye året, då det er medlemstallet som gir oss ei styrka "røyst" i dialog med kommunen.

Tema som er viktig for oss er til dømes eldreomsorga, planlegging av nytt helse- og omsorgstun, "Bo trygt heime"- reforma, lokale kollektiv-løysingar, velferdsteknologi osv.