Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

«Donkejon» og «Plankær»

Deltakerne på årets første møte i Pensjonistforbundet Fredrikstad fikk en overraskende og morsom åpning.

På bildet ser vi Bjørnar Spydevold som «Donkejon» (Foto: Tor Andersen)

På bildet ser vi Bjørnar Spydevold som «Donkejon» (Foto: Tor Andersen)

Uten at det var annonsert ble det vist et lite utdrag av det nye oppsettet av «Donkejon» til Kulturværste, som vises på City Scene framover – og hvor pensjonister kan få kjøpt rabatterte billetter.

Bjørnar Spydevold, som «Donkejon», sang og underholdt mens Bjørn Halstensen akkompagnerte og Hans-P. Thøgersen intervjuet.

Hovedinnslaget var det Jens O. Simensen som sto for. Han har nylig gitt ut ei bok om industriutviklingen i Fredrikstad – «Fra plankær og værstekæller til moderne byutvikling». Ledsaget av bilder fra «forna dar» fortalte han om de forskjellige faser av industriutviklingen – ofte i dialog med de frammøtte. Det ble et interessant dypdykk i Fredrikstads historie, men som Simensen sa: - Dette er bare en liten flik av historien. Det finnes så mye mer å skrive om.

Leder Per Edvardsen, som også er leder av Eldrerådet, opplyste at arbeidet med å få hverdagsrehabiliteringen tilbake til slik det var før fortsetter. Han pekte videre på at programmet med Holmen II-prosjektet også må komme ut av dødvannet snarest mulig.

Som vanlig var det bevertning og utlodningen til slutt.