Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Avlysninger

Møter og turer

ut på tur

VI FØLGER MYNDIGHETENES OPPFORDRINGER !

pga. smittefaren

AVLYSER VI ALLE TURER - MØTER OG TIRSDAGSKLUBBEN

INNTIL VIDERE !

Vi kommer med nye opplysninger så snart ting endrer seg !

INGEN ENDRINGER SÅ LANGT PR. 12 JULI 2021

GOD SOMMER ! !