Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AKTIVITETSPLAN 2024

GOD GRUNN TIL Å BLI MEDLEM

AKTIVITETSPLAN FOR 2024

Det vil bli sendt ut info og SMS i forkant av møter og arrangementer

Januar:

16. Orientering om foreningens tur til Island

23. til 28. september

Sted: Folkets Hus kl.15.00

18. Pubkveld på Nåløyet kl.18.00

Februar:

06. Kurs i Handlingsprogram, vedtekter og egen organisasjon kl.10.00

Sted: Folkets Hus

20. Årsmøte kl.18.00

20. Åpen årsmøtefest med underholdning kl.19.30 Årsmøte og årsmøtefesten avholdes i Folkets Hus

29. Pubkveld m/allsang på nåløyet kl.18.00

Mars:

8. Vi oppfordrer alle til å støtte pensjonistparoler og delta i feiringen

13. Medlemsmøte: Vi inviterer ELDRERÅDET til debatt kl.18.00 Sted: Folkets Hus

21. Pubkveld på nåløyet kl.18.00

April:

09 Sett farge på tilværelsen: levende livskunst – Hvordan fylle hverdagen?

Foredrag ved Gestaltterapeut Elisabeth Antone Olsen kl.12.00

09. Amnesty Internasjonal – Foredrag med lokale representanter kl.13.00

Begge møtene avholdes i Folkets Hus

11. Tur rundt Mosvannet – Vi møter Naturvernforbundet kl.12.00

Oppmøte med Gamle Gamlingen

Servering finner sted i Olav Stenslands Hus

18. Busstur til SLOTTET i Sirdal m/lunsj m.m.

Vi stopper for å handle i Byrkjedal og i Oltedal for å kjøpe garn og ullvarer

Pris kr. 880.- Påmelding m/ VIPPS 889584 eller konto: 32011973085 - Husk navn

Avreise fra Busstasjonen i Stavanger kl.10.00

25. Pubkveld m/allsang på Nåløyet kl.18.00

Mai:

01. Kaffe og vafler på kontoret i forkant av Demonstrasjonstoget kl.11.00

Vi stiller med PENSJONISTPAROLE og egne flagg flagg kl.13.00

07. Plantebyttedag på Bergeland Bydelssenter på Storhaug kl.11.00

Deltakerne bytter planter, frø og har mulighet for salg. Kafe med salg av kaffe,

vafler, kaker og mye annet

15. T Tur til Vassøy med turopplegg på øya og lokalhistorie. Kafe og underholdning

Ferje fra Fiskepiren kl.11.00

23. Medlemsmøte – Tema: TRYGDEOPPGJØRET kl.18.00

Sentral innleder – Helst Jan Davidsen

Sted: Folkets Hus

30. Pubkveld på Nåløyet kl.18.00

Juni:

05. Byvandring på Storhaug

v/Gunnar Roalkvam kl. 12.00

Oppmøte v/ Prixen v/ Badedammen –

Kaffe hos frivillighets-sentralen.

August:

15. Pubkveld m/allsang på Nåløyet kl.18.00

September:

12. Medlemsmøte – Fra Sør-Afrika til Nordkapp på sykkel

v/Teresie Hommersåk kl.18.00

Sted: Folkets Hus

19. Pubkveld på Nåløyet kl. 18.00

23 – 28. Tur til Island – Oppholdet vil i all hovedsak være på nordsiden av Island

Mye lokalhistorie og ikke minst flott natur.

Siste dag/avslutning i Reykjavik

Oktober:

17. Stor KULTURKVELD - Stavangertekster – Stavanger Rock - aktuelle artister

Sted: Nye KORVETTEN på Strandkaien kl.19.00

November:

14. Pubkveld m/allsang på Nåløyet kl.18.00

26. Medlemsmøte – Tema: Demens v/Johanne Vik, Styreleder i Demensforeningen,

Nasjonalforeningen for Folkehelse

Vi har invitert Demenskoret – Håper de har anledning å komme kl.18.00

Sted: Folkets Hus

Desember:

09. Årsavslutning – med GRAUT og godt tilbehør, allsang – god underholdning og alt

annet vi kan finne på

Sted: Folkets Hus kl.12.00

Bli medlem

Som medlem i Pensjonistforbundet får du tilgang

til en rekke medlemsfordeler. I tillegg får du en organisasjon som hver dag jobber for dine rettigheter. Kontingent er 550,- for ett år

Organisasjonsnummer: 918589295

Kontakt oss på epost:

marcusso@online.no

harry.vike@lyse.net

tovevonk@gmail.com

eller telefon: 90097152

Pensjonistforbundet jobber for et aldersvennlig samfunn. Noen av kjerneområdene vi jobber med

er at eldre skal ha sterkere innflytelse, en pensjon

å leve av, bedre digitale ferdigheter, oppleve

mindre ensomhet, og at eldre skal ha likeverdige tilganger til gode helse- og omsorgstjenester.

Pensjonistforbundet har over 255 000 medlemmer og 760 lokalforeninger.

PF Stavanger Lokalforening jobber med alle disse sakene pluss at vi arrangerer mange ulike aktiviteter der vi pensjonister kan møtes.

Leder Bjørn Marcusson og

nestleder Tove von Krogh,

Pensjonistforbundet Stavanger Lokalforening