Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTET 2024 - ONSDAG DEN 28.02 KL 11 PÅ PENSJONISTEN

Styret innkaller til ÅRSMØTE onsdag den 28.02 kl 11 på Pensjonisten. Saksliste i hht vedtektene. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen den 15.02. Forslag til hederstegn må være styret i hende innen den 1.02. Vel møtt!

Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021