Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte Oslopensjonistene

Årsmøtet arrangeres i Det Norske Teatret onsdag 14. februar 2024 kl. 13.00.

Før avvikling av årsmøtet vil Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet, holde innlegg. 

Dagsorden for årsmøtet: 

  1. Valg av møteleder 
  2. Årsmøtets lovlige innkalling 
  3. Valg av referent 
  4. Valg av to til å underskrive protokollen 
  5. Årsberetning 2023 
  6. Regnskap med godkjenning av styrets honorar 
  7. Budsjett for 2024 
  8. Innkomne forslag 
  9. Valg av to styremedlemmer inkludert styreleder, varamedlemmer, valgkomite og revisor 
  10. Valg av 6 utsendinger til årsmøtet i Pensjonistforbundet Oslo 

VELKOMMEN!

Oslo, 1.februar 2024

For styret

Oddbjørn Grønset (sign)

Vedlegg

Årsberetning 2023 følger her:

Årsberetning 2023.pdf

Vedlegg

Regnskapsoppstilling 2023

Regnskapsoppstilling 2023.pdf

Vedlegg

Forslag til endring av vedtektene

Forslag til endring til vedtektenes § 10.pdf

Vedlegg