Årsmøte og månedsmøte på Grendehuset onsdag 1. februar kl 11.00.

Årsmøtet gjennomføres først, og Månedsmøtet starter umiddelbart etter at årsmøtet er ferdig ca kl 12.00.

Dagsorden ÅRSMØTET:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap og revisors beretning
 6. Budsjett
 7. Innkomne saker
 8. Valg

Eventuelle saker til årsmøtet må meldes til leder på e-post: berit@daae.net innen 25.01. 2023.

MÅNEDSMØTET starter umiddelbart etter at årsmøtet avsluttes ca kl 12.00.

 • Inger Marie Stokker fra Sentralstyret i Pensjonistforbundet kommer og informerer om "aktuelle saker".
 • Det blir lunch og åresalg som vanlig.
 • Aktuell info.

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til Årsmøtet og Månedsmøtet.

Styret