Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte for 2023

Årsmøte for 2023 og hyggetreff på Seniorsenteret.

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Kongsvinger Pensjonistforening er en av de største pensjonistforeningene i Innlandet fylke og sannsynligvis den største interesse foreningen i Kongsvinger kommune med 456 medlemmer ved årsskiftet.

Årsmøtet for 2023 var første sekvens på hyggetreffen som ble arrangert på Seniorsenteret mandag 12.februar kl.16.00 med et frammøte på 80 medlemmer. Vår leder Reidar Tangen førte oss trygt gjennom årsmøtet med årsmelding 2023 , regnskap 2023 og budsjett 2024. Alt ble vedtatt og godkjent uten merknader. Foreningen har god økonomi.

Valgkomiteens forslag til styre ble vedtatt og består av leder Reidar Tangen , nestleder/IT-ansvarlig Trygve Torstensrud , sekretær Doris Tangen , kasserer Eva Henny Endresen , styremedlemmene Bente Gaalaas og Liv Engom samt varamedlemmene Hans Reum , Arnfinn Seigerud og Inger Frysjøenden. Valgkomiteen består av Rigmor Jorun Eriksen , Sigrunn Finne og Anne Grete Larsen . Ny revisor er Anne Lise Gulvik.

Det ble som vanlig servert god mat med blomkålsuppe , hjemmebakt kake og kaffe. Vi ble underholdt med muntre skrøner og vitser av Kjell Korbøl-" Solung humor " og de musikalske innslagene ble utført av Steve Andersson på en utmerket måte. Noen benyttet også anledningen til å ta en svingom.

Årsmøtet ble avsluttet med utlodding , musikk og hyggelig samvær.

Pensjonistforbundet har en visjon om å være tydelig , sterk og synlig samt et verdigrunnlag om inkludering , medbestemmelse og innflytelse. Vi har som mål å leve opp til disse prinsippene slik at alle føler seg inkludert og har et nettverk som krydrer litt opp i hverdagen.

Det nye styret ønsker medlemmene samt potensielle nye medlemmer et aktivt og sosialt godt år. Velkommen til vår neste hyggetreff på Seniorsenteret mandag den 11. mars.