Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 270224 referat

27. februar avholdt Pensjonistforbundet, Horten sitt årsmøte kombinert med medlemsmøte på Aktivitetssenteret. Dessverre var seniorrådgiver Harald Normann forhindra fra å møte, men vi tar ikke for hardt i når vi sier at vi greide vårs bra allikavæl.

Leder Lasse åpna ballet med lystenning og ett minutts stillhet for de av våre medlemmer som døde i løpet av året. Deretter inviterte undertegnede til allsang med teksten "Vi er pensjonister" som er dikta ihop på melodien til "Noen barn er brune". Det er sikkert like greit, for i disse woke-tider ær'e kanskje ikke lov å si at noen barn er det lenger...

Leder blei foreslått som møteleder under årsmøte-delen og gjennomførte det til stor tilfredshet og tilløp til applævvs. Det minte faktisk litt om gjennomføringa av årsmøtene i de forskjellige avdelingane på Værven. Der var det om å gjørra å blir ferdig med formalitetene før man kunne gå over til bevertninga. Både innkalling, dagsorden, årsberetning og regnskap blei godkjent i tillegg til at alle fjorårets referater blei opplest i en jafs. Det førte til at valgene gikk greit med både gjenvalg på leder og nyvalg på to styremedlemmer, noe som tyder på at valgkommiteen har gjort grundig arbeid.

Leder Lasse lot åsså hyllest og godord tilfalle Svein Erik Fjeldheim som ikke tok gjenvalg til styret. Han har gjort en lang og trofast innsats for byens pensjonister over mange år - en innsats det står stor respekt av og som tilførte ham blomster og diverse andre foredlede vekster. I tillegg fikk vi en hilsningstale fra leder Kari Asmyhr i Pensjonistforbundet, Tønsberg i form av den lille historeien om "Syltetøyglasset". Leder hadde åsså en gjennomgang av tilbudet TT-kortet som dreier seg om transport for eldre uten bil og med mobilitetsproblemer.

Siden valget var gjennomført og de fleste blei valgt for ett nytt år, passa det godt med "Du skal få en dag i mårrå" som allsang. Da var det endelig klart for bevertning med snitter, kaffe, te og kaker, alt årna og terettelagt av Åse Marie og Rose Wenche, som fikk fortjente blomster og klemmer av leder og applævvs av salen. Det blei nok en gang hevda at kveldens kviss forfatta av undertegnede, var for vanskelig. Det var bare to lag som greide 6,5 rette av 10 spørsmål, men alle visste når Olof Palme blei drept Det kom anmodning om forbedringer, men kviss-masteren slapp heldigvis å lide samma skjebne.

Når vi så tar med at loddsalget innbrakte nøyaktig kr. 2000,- før vipps og at leder huska å takke for tilliten, blei møtet heva klokka 20 oo, presis.

Ole Kristian Pettersen,
referent


Referenten anmoder om at referatet åsså kommer på trøkk i papirutgaven, da det fremdeles er mange av medlemmene som ikke er digitale. Takk.

27. februar avholdt Pensjonistforbundet, Horten sitt årsmøte kombinert med medlemsmøte på Aktivitetssenteret. Dessverre var seniorrådgiver Harald Normann forhindra fra å møte, men vi tar ikke for hardt i når vi sier at vi greide vårs bra allikavæl. Leder Lasse åpna ballet med lystenning og ett minutts stillhet for de av våre medlemmer som døde i løpet av året. Deretter inviterte undertegnede til allsang med teksten "Vi er pensjonister" som er dikta ihop på melodien til "Noen barn er brune". Det er sikkert like greit, for i disse woke-tider ær'e kanskje ikke lov å si at noen barn er det lenger... Leder blei foreslått som møteleder under årsmøte-delen og gjennomførte det til stor tilfredshet og tilløp til applævvs. Det minte faktisk litt om gjennomføringa av årsmøtene i de forskjellige avdelingane på Værven. Der var det om å gjørra å blir ferdig med formalitetene før man kunne gå over til bevertninga. Både innkalling, dagsorden, årsberetning og regnskap blei godkjent i tillegg til at alle fjorårets referater blei opplest i en jafs. Det førte til at valgene gikk greit med både gjenvalg på leder og nyvalg på to styremedlemmer, noe som tyder på at valgkommiteen har gjort grundig arbeid. Leder Lasse lot åsså hyllest og godord tilfalle Svein Erik Fjeldheim som ikke tok gjenvalg til styret. Han har gjort en lang og trofast innsats for byens pensjonister over mange år - en innsats det står stor respekt av og som tilførte ham blomster og diverse andre foredlede vekster. I tillegg fikk vi en hilsningstale fra leder Kari Asmyhr i Pensjonistforbundet, Tønsberg i form av den lille historeien om "Syltetøyglasset". Leder hadde åsså en gjennomgang av tilbudet TT-kortet som dreier seg om transport for eldre uten bil og med mobilitetsproblemer. Siden valget var gjennomført og de fleste blei valgt for ett nytt år, passa det godt med "Du skal få en dag i mårrå" som allsang. Da var det endelig klart for bevertning med snitter, kaffe, te og kaker, alt årna og terettelagt av Åse Marie og Rose Wenche, som fikk fortjente blomster og klemmer av leder og applævvs av salen. Det blei nok en gang hevda at kveldens kviss forfatta av undertegnede, var for vanskelig. Det var bare to lag som greide 6,5 rette av 10 spørsmål, men alle visste når Olof Palme blei drept Det kom anmodning om forbedringer, men kviss-masteren slapp heldigvis å lide samma skjebne. Når vi så tar med at loddsalget innbrakte nøyaktig kr. 2000,- før vipps og at leder huska å takke for tilliten, blei møtet heva klokka 20 oo, presis. Ole Kristian Pettersen, referent Referenten anmoder om at referatet åsså kommer på trøkk i papirutgaven, da det fremdeles er mange av medlemmene som ikke er digitale. Takk.