Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2024

Mandag 26. Februar var det årsmøte på Kongens

Ansgar Andreassen takker Wenche Nygård for hennes innsats som Vertinne på møtene på Kongens gjennom 20 år.

Ansgar Andreassen takker Wenche Nygård for hennes innsats som Vertinne på møtene på Kongens gjennom 20 år.

Årsmøtet ble gjennomført under ledelse av Ansgar Andreassen.

Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av alle i styret og det ble vedtatt.

Ny valgkomite ble Kari Sandnes og Magnhild Bjelland.

Svein Kleivane fortalte om Jakob Sande og deklamerte og sang mange av hans dikt på et veldig levende og emosjonelt vis.

Svein Kleivane fortalte om Jakob Sande og deklamerte og sang mange av hans dikt på et veldig levende og emosjonelt vis.