Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2024.

Program og sakliste til årsmøtet 2024

Styreleiar i Pensjonistforbundet Nils R. Sandal er vår gjest på årsmøtet

Styreleiar i Pensjonistforbundet Nils R. Sandal er vår gjest på årsmøtet

Vi ønskjer velkommen til årsmøte i kantina i Førde Røde Kors

Onsdag 6. mars kl 17 00

Styreleiar Nils R. Sandal vil fortelje om planar og utfordringar for fylkeslaget og forventningar dei har til lokallaga. Deretter blir det vanlege årsmøtesaker med styret si årsmelding og rekneskap for 2023, planar og budsjett for 2024 og val.

Vi legg og ved innkomne saker som årsmøtet blir bedt om å ta stilling til.

Enkel servering. Billettpris kr. 100,-

Vel møtt!