Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE 2024

Årsmøtepapirer

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE 2024

Leder Bjørn Eirik Marcusson Gj. v 2 år

Nestleder: Tove von Krogh Ikke på valg

Kasser Harry Vike Gj.v 2 år

Sekretær: Per Inge Grimsmo 1 år

Styremedlem: Torill Løvik | Gj.v 2 år

Carolyn Fjeld Ikke på valg

Jostein Tverdal Ikke på valg

Vararepresentanter: Sigrun Torrissen Gj.v 2 år

Tone Thorske Kristensen Gj.v 1 år

Anne Wallerstedt 1 år N

Revisor: Turid Kalvig Sola Gj.v 1 år

For

Valgkomiteen:

Leiv Olsen John Erik Ullestad Anne Karin Viste

PENSJONISTFORBUNDET STAVANGER – LOKALFORENING

ÅRSMØTE I PENSJONISTFORBUNDET STAVANGER – LOKALFORENING TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR 2024 – KL.18.00 I FOLKETS HUS -STAVANGER

S A K S L I S T E

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Konstituering

3. Godkjenning av beretning for 2023

4. Godkjenning av regnskap for 2023 m/ Revisjonsberetning

5. Aktivitetsplan 2024

6. Budsjett for 2023

7. Forslag

8. Valg

________________________________________________________________________

ÅRSMØTEFEST

I etterkant av årsmøtet inviteres det til fest kl.19.30 i de samme lokalene i Folkets Hus

Det blir god underholdning, musikk, allsang, utlodning gode gevinster

FORENINGEN SPANDERER PIZZA – DET BLIR ANLEDNING TIL Å KJØPE DRIKK

Dette er et medlemsarrangement – men du/dere kan gjerne ta med en venn

VI HAR NÅ ANSKAFFET VIPPS – TA GJERNE MED KONTANTER

VEL MØTT

____________________________________________________________

AKTIVITETSPLAN FOR HELE ÅRET ER UNDER TRYKKING OG BROSJYREN KAN HENTES I RESEPSJONEN I FOLKETS

DET SAMME GJELDER PÅMELDINGSKJEMA TIL ISLANDSTUREN 23. TIL 28. SEPT, 2

Adresse: Jonas Dahls Plass 6 – 4011 Stavanger E-post: marcusso@online.no

Mobil: 90097152

Organisasjonsnummer: 918 589 295 Bankkonto: 3201 19 73085