Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2024

Lørenskog Pensjonistforening

ÅRSMØTE LØRENSKOG PENSJONISTFORENING 2024

Årsmøte avholdes mandag 26. februar 2024 i Samfunnssalen, Kjenn kl 17.00.

DAGSORDEN:

1. Åpning. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Konstituering

3. Årsmelding fra styret for 2023

4. Årsregnskap for 2023

5. Forslag på budsjett for 2024

6. Innkomne forslag

7. Valg

8. Avsluttning

Årsmelding og regnskap lagt ut på vår hjemmeside www.lorenskogpf.no følg oss der.

MEDLEMSMØTE:

Påfølgende medlemsmøte starter ca kl 18.15. Servering. Musikk-quis ved Svenn Hovden. Premieutdeling merker og stokker "Den gylne sasserstokk" Jim Oddwins spiller til dans.

Inngangspenger kr. 50.-

Med vennlig hilsen

Styret, LPF