Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE ÅSNES PENSJONISTFORENING

Årsmøte avholdt 29.2.24

Styret i Åsnes Pensjonistforening valgt 29.2.24

Styret i Åsnes Pensjonistforening valgt 29.2.24

Årsmøtet ble avholdt på Skansen grendehus 29.2.24. Valgkomiteen og styret hadde sammen satt opp forslag til nytt styre som ble vedtatt av de 38 som var tilstede. Det var ingen merknader til verken årsrapport, regnskap eller noe annet.

Øystein Holmen ble ny nestleder, og Kjersti Skårderud ble nytt styremedlem. Det øvrige styret består som forrige år.

Rett etter årsmøtet, som ble raskt unnagjort, ble det avholdt et kort, ordinært medlemsmøte. Det ble utdelt tilbud om busstur til Kistefoss 29.5. og tur til Stiklestad 23.-26.7. Påmelding blir senere.

Det ble servert lapskaus, kaffe og kaker med hjelp fra Sanitets damer som vanlig. Vidar Møllerud spilte til dans.