Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Verdas aktivitetsdag på Øyra i Askvoll

10.mai frå kl 11:00.

kl 10:00 Natursti med quiz for SFO, barnehagen og vaksenopplæringa (på ulike vegar til Øyra).

Kl 11:00 Seniortrim med Hanne Villanger

Kl 12:15 Seniordans med Annemor Helle

Kl 11:00 - 13.30 Grilling, kaffe/kringle

Kl 14:00 Turgruppe Askdalen med leiar (oppmøte Øyra)

Open for alle utan påmelding.

Velkommen!