Velkommen til Årsmøtet og spennende foredrag.

KAMPEN FOR EN VERDIG ELDREOMSORG

23. februar kl. 12.00 blir det Årsmøte med gjennomgang av Årsmelding, regnskap og valg av nytt styre. Dessuten kommer Anne Sanchez Sund for å snakke om «KAMPEN FOR EN VERDIG ELDREOMSORG». Hun er sekretær i Skien pensjonistlag, og var med på oppstarten av Pårørendealliansen.

Nå er Anne Sanchez Sund engasjert av Pensjonistforeningen og Pårørendealliansen for å spre kunnskap om det arbeidet som gjøres. Selv er hun utdannet pedagog og har jobbet med pårørende i 20 år. Som mange andre er Anne opptatt av hvordan hennes og andres alderdom skal bli så bra som det er mulig. Hun har to døtre, og da er det naturlig å tenke på hvordan livet skal bli for de pårørende hvis hun blir hjelpetrengende. Akkurat nå er livet fint, men livet vender fort.

Våre medlemsmøter med spennende foredrag, bevertning og underholdning holdes i

Håndverkeren Selskapslokaler, Nedre Storgt. 13, 5 etasje.

Inngang fra Schwenckegata

Møteavgift kr. 200,-. Ikke-medlemmer kr. 300,-.

PÅMELDING ved betaling innen 19. februar.

til konto 1506.47.89314

eller VIPPS 738 840.

Info på telefon 922 41 597.

Husk kontanter til loddsalget.