Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Valgkampmøte 29.08 kl. 14.00

Pensjonistforbundet i Finnmark i samarbeid med Pensjonistforeningen i Karasjok inviterer til valgkampmøte

Vi vil berøre disse temaene:

  • Boligpolitikk for eldre
  • Hvordan motvirke ensomhet og isolasjon 
  • Helsepolitikk og aktivitet for eldre
  • Hvordan bruke eldrerådene som ressurs

Lokale politiske partier og lister deltar. Møtet blir tolket.

 MØTET ER ÅPENT FOR ALLE INTERESSERTE

 VELKOMMEN !