Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tur til Oset Høyfjellshotell 20-22.10.23

Tur til Oset Høyfjellshotell 20 – 22. oktober 2023 (Oktoberfest)

Kjelsås Pensjonistforening

inviterer til tur til Oset Høyfjellshotell 20-22. oktober 2023.

Bussavgang kl. 09:15 fredag 20. oktober med påstigning i Marsveien overfor Gamle Kuben (ved Privatmegleren).

Kafferast på veien.

Middag på hotellet fredag og lørdag, og dans til levende musikk begge kveldene.

Tilbake til Oslo på søndag (etter en sen lunsj). Kaffe og rundstykker underveis.

Pris for tur med servering: Kr. 2.500 pr. person.

Betalingsfrist 20. september 2023. Konto 9004.05.19709.

Frist for påmelding 18. august 2023 (på liste som henges opp på Kuben 62+).

Styret