Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tema på medlemsmøte: "Bedrageri mot Eldre"

Politikontakt Margrethe Solvang kommer og snakker om metodene vi må være oppmerksom på.

Det blir medlemsmøte torsdag 29 februar kl. 14.00 på Fjellheim. Vi får besøke av politikontakt Margrethe Solvang og Morten Tobiassen som vil snakke om Bedrageri med Eldre

Bedrager og svindel blir stadig mer utspekulert. Eldre en en målgruppe som er spesielt utsatt.

Det blir servert kaffe og kake.

Utlodning - ta gjerne med gevinst 

Nye og gamle medlemmer velkommen