Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vi skal planlegge årsmøtet i Ytre Herøy Pensjonistlag i februar og elles aktiviteter for året 2022.

Sakliste vert framlagt på møte og det er mange og interessante saker som skal behandlast. Og mykje info frå Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal og litt frå sentralt hald.