Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 5. mai kl. 18.00.

Det vert nytt styremøte den 5. mai 2021 kl. 18.00. Møtestad er Herøy Vasslag. Kvithaugsmyra 71, 6092 Eggesbønes.

Frå sentralt hald er lokalforeningane blitt oppfordra til å utsette årsmøta til situasjonen rundt Covid-19 er mer avklart. Foreløpig godkjenning av rekneskap og årsmelding for 2020 i lokallaga kan gjerast ved at eit samla styre signerer dokumenta. Desse dokumenta kan benyttast i forbindelse med søknad om momskompensasjon. Det er imidlertid viktig å presisere at årsrekneskap og årsmelding skal opp på første mulige årsmøte når situasjonen tillater det igjen.

Fristen for innsending til sentralt hald er 31.05.21.

Årsmøte med f.eks. Val må utsettast, men vi kan kanskje førebu oss litt.