Styremøte 14.11

Styremøte 14.11

Vi holder styremøte på Biblioteket 14.11, så dersom noen ønsker saker behandlet her, så er det bare å gi beskjed til noen i styret.