Styremøte 09.02.23

.

Referat fra styremøte 09.02.23 på Frivilligsentralen

Tilstede: John O. Bakken, Kjellaug Eiklid, Rolf Alander, Liv Nymoen. Forfall: Svein L. Bakken. Ingen vara hadde anledning til å stille.

I tillegg møtte Unni Rustad som "observatør", hun er valgkomiteens forslag til ny leder etter John O. Bakken.

Årsmøtesaker: årsmelding referert og godkjent av styret. Regnskap referert av kasserer, legges fram for årsmøtet med et driftsunderskudd på 11.395kr, samt en egenkapital på 104.276kr. Leder la fram budsjettforslag for 2023, det har et underskudd på drifta på 36.000kr. Dette skyldes avsetning på 40.000kr til jubileumsfeiring i mars. Ellers blir det vanlige årsmøtesaker, før kaffe, kaker og åresalg.

Styrets forslag ti nytt medlem i valgkomiteen: Ola M. Tøraasen.

Jubileumsarrangement: Den valgte komiteener godt i gang. Datoen er bestemt til 18. mars, menyen er bestemt, buss bestilles. Invitasjoner trykkes opp og kjøres ut på dugnad. Da det er begrenset med plass (60 pers.) blir påmeldingen etter først til mølla-prinsippet. Aud Ingrid og Liv påtar seg å ta imot påmeldinger.

Kulturminneplan: Dato for arrangement (åpent) på biblioteket med Ylva Lindgren foreslås til 14.03.

Liv Nymoen, referent