Sterk og Stødig treningsprogram

Passer for eldre personer (65+) som kan gå innendørs uten hjelpemidler

Treningen foregår hver mandag kl. 11:00 - 12:00. Etterpå er det kaffe og sosialt samvær. 3 sertifiserte instruktører bidrar med treningen. Treningsprogrammet er gratis. Påmelding til Inger Hammer på tlf 474 15 996.