Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommertur til Berg fengsel 5.Juni

Mandag 5.Juni

Avreise fra Midtløkken kl.12.00.

Ulla Nachstern forteller Bergs historie og mye fra krigen.

Etter foredraget blir det servert mat, kake og kaffe.