Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seminar om internatlivet i Karasjok

Karasjok skoleinternat, nedlagt i 1999

Internatlivet er et tema som aldri har vært på den offentlig dagsorden i vår kommune, og det er på tide at dette blir belyst nærmere.

Karasjok historie- og museumslag og Karasjok pensjonistforening, vil holde åpent seminar om internatlivet lørdag 9. september, og vil oppfordre interesserte til å ta del i seminaret.

Det foreligger ingen, slik vi kjenner til, samlet omtale/materiale/forskning på hvilke følger og mulige konsekvenser/virkninger oppveksten på internatene har hatt for karasjoksamfunnet i ettertid.

 - Hvordan ble ditt forhold til dine foreldre, foreldrenes arbeid, historier, læring, søsken, språket, hjemmeforhold, verdiene hjemme, fremmedgjøring? Dette kan være spørsmålsstillinger som det kan være aktuelt å belyse under seminaret

På seminaret skal de som ønsker det, eller føler behov for det, få anledning til komme med sine fortellinger/opplevelse av deres liv som barn på internatet, - både på godt og vondt. 

Karasjok har hatt to internater, ett på tettstedet, - Karasjok skoleinternat, og ett ved finskegrensen, - Grensen skoleinternat. Med fullt belegg har omtrent 150 - 170 barn årlig bodd på internatene. Ordningen ble avsluttet på slutten av 1990 – tallet, da utbygging av veinettet var gjennomført og det meste av bosettingen var sentralisert.

Rája skuvlla/Grensen skoleinternat

Rája skuvlla/Grensen skoleinternat

Rája skuvlla inngangspartiet

Rája skuvlla inngangspartiet

Karasjok skole med gymnastikksal, sløyd og handarbeidssal.

Karasjok skole med gymnastikksal, sløyd og handarbeidssal.