Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seljeturen nærmer seg

Avreise 29.08 Molde Trafikkterminal 08.20

For de som ikke har betalt egenandel, er fristen 16. august.

Akkurat nå er turen fulltegna, men det går an å sette seg på venteliste i tilfelle noen må trekke seg.

Kontakt turansvarlige: Inger Opstad Johansen 481 91 334 eller Else Marie Otterlei 971 82 134.

Vi gleder oss! Hilsen Inger og Else