Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonisttreff 25.januar 2023

Askvoll sjøbuer

Song - ord for dagen.

  • Info om demens og demensteamet i Askvoll kommune v/ geriatrisk sjukepleiar Silje Heggheim Mjåseth.
  • Frivilligsentralen i nye lokale v/ Astrid Halstensen og Vlada Tsytsurka. Avtroppande og ny leiar.
  • Matøkt (Pris kr 250)
  • Song og musikk v/ Rivedal og Øyren. Introduksjon av nye songbøker i Pensjonistlaget.

Alle er hjarteleg velkomne, både medlemer og andre!

Påmelding innan 22.januar til mob: 971 96 246 eller 906 42 575.

Helsing styret i Askvoll pensjonistlag