Pensjonisttreff 25.januar 2023

Askvoll sjøbuer

Song - ord for dagen.

  • Info om demens og demensteamet i Askvoll kommune v/ geriatrisk sjukepleiar Silje Heggheim Mjåseth.
  • Frivilligsentralen i nye lokale v/ Astrid Halstensen og Vlada Tsytsurka. Avtroppande og ny leiar.
  • Matøkt (Pris kr 250)
  • Song og musikk v/ Rivedal og Øyren. Introduksjon av nye songbøker i Pensjonistlaget.

Alle er hjarteleg velkomne, både medlemer og andre!

Påmelding innan 22.januar til mob: 971 96 246 eller 906 42 575.

Helsing styret i Askvoll pensjonistlag