Opplesning og quiz

Sandvang på Svestadtoppen

Skuespiller Unn Vibeke Hoel leser
Quiz med Joan Bevans

Unn Vibeke Hoel er skuespiller og vil lese for oss

Joan Bevans vil lede dagens quiz