Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ope møte framfor valet 2023

Lindåshallen, 16. august 2023

Ope møte framfor valet med lokale politikarar 

I anledning det komande kommunestyre- og fylkestingsval har pensjonistlaget invitert våre lokale ordførarkandidatar til Lindåshallen, onsdag den 16. august 2023, kl. 18;30 til 21;00. Alle 13 parti vert med.

Program:

·      Velkomen v/leiar av lokallaget vårt

·      Kulturelt innslag v/Lindås ungdomslag

·      Presentasjon av ordstyrar og frammøtte politikarar

·      Kort informasjon frå det enkelte politiske parti om program og prioriterte saker

·      Svar på spørsmål innsendt av pensjonistlaget i forkant av møtet

·      Debatt med spørsmål frå salen

·      Vel heimatt

Møtet er gratis og ope for alle.

Vel møtt!