Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

OPE MØTE - POLITISK DEBATT

Ope møte

Kommunevalet 2023 nærmar seg. Vi har invitert politiske parti i Bjørnafjorden til debatt. Alle partia i kommunen kjem. Kom du også og still spørsmål til politikarane.