Nabomøte, Kviknes Hotel Balestrand

Nabomøte for pensjonistlaga i Luster, Sogndal, Leikanger, Vik og Balestrand.

Nabomøte blir på Kviknes Hotel i Balestrand, fredag 8. september kl. 1600.

Festtalar. Fylkesleiar Nils R. Sandal

Middag, m/kaffe og kake.

Sang og musikk mm.

Musikk og dans: "Gamlekara" frå Vik.

Pris pr. pers kr. 300,-

Påmelding innan 25. august til Luster pensjonistlag. tlf. 97879975

Styret ordnar med skyss.

Styret.