Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i mai 2024

vår inntil husveggen

Mai møte

Siste medl.møte før sommeren onsdag 29 mai.

Nytt fra styret om foreningen, huset og turer.

Underholdning ( info. kommer senere )

Kaffe m/kringle, åresalg trekning (pakke ! ja)

Gratis adgang - VELKOMMEN -