Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte

Medlemsmøtet denne gang holdes på

Gamle Hovin 1. oktober kl 18:00

Ny tid og nytt sted, men program som vanlig: underholdning, quiz, åresalg og bevertning. Ta med en gevinst til åresalget.

Inngang kr 100,-

Vel møtt