Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte torsdag 30.september 2021

Dette er vårt første medlemsmøte på 1 1/2 år. Vi gleder oss stort til det. Det blir litt aktuell informasjon.

I tillegg sørger Trygve Ingebrigtsen som har med sitt trekkspill, for sang og allsang. Vi tror det blir et møte i gledens tegn.